آخرین بروزرسانی یکشنبه 24 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 1 آبان 1398
  1. عملیات احداث دیواره سنگ مالون در محوطه بلوک‌های تعاونی مهر 101 اصفهان محله ایثار
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 2 آبان 1398
  1. تهیه و نصب ۴۵ درب ضد سرقت برای تکمیل امور باقیمانده بلوک ۱۱۸ شمالی وجنوبی شرکت کنترل سازه
  2. آغاز محوطه سازی و جدول بندی در محیط مشترک بلوک های مسکونی تعاونی مهر 68 و تعاونی مخترعین درمحله ایثار 4
اخبار مر بوط به روز شنبه 4 آبان 1398
  1. شامل:جدول کاری، پیاده رو سازی و سنگفرش، دیوار سنگی و همچنین ترمیم و تکمیل سنگ ازاره بلوک های مسکونی مجموعه شن کش در محله گلبهار
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 12 آبان 1398
  1. آماده سازی محله دیار ۶ برای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ادامه دارد.
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 14 آبان 1398
  1. فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 19 آبان 1398
  1. سامانه طرح اقدام ملی مسکن بارگزاری و در دسترس متقاضیان جهت ثبت نام قرار گرفت.
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 20 آبان 1398
  1. فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی
  2. هر انچه که دوست دارید از طرح اقدام ملی مسکن برای خانه اولیها بدانید