آخرین بروزرسانی سه شنبه 21 آبان 1398
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 8 مهر 1398
 1. آدرس های مسکن مهر فولادشهر سر راست تر شد
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 9 مهر 1398
 1. آماده سازی محلات دیار فولادشهر بمنظور اسکان ۶۴۰۰ نفر از خانواده های معظم شهداء در دستور کار قرار گرفت :
 2. از عملکرد فرهنگی و حمایتی شرکت عمران فولادشهر تجلیل شد
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 10 مهر 1398
 1. مرکزی که بهداشت مردم ناحیه دو فولادشهر را بزودی تامین میکند
 2. فرش مشکی آسفالت بر معابر ناحیه دو فولادشهر
 3. تکمیل سفت کاری مسجد مرکز برزن دوم توسط شرکت عمران در حال انجام است
اخبار مر بوط به روز شنبه 13 مهر 1398
 1. پیام مدیر عامل شرکت عمران فولادشهر بمناسبت فرارسیدن هفته ناجا
 2. اقدامات پایانی برای تحویل مسکن مهر شرکتهای کنترل سازه و سیال پولاد
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 14 مهر 1398
 1. شهرخود به خود توسعه نمی یابد
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 15 مهر 1398
 1. مهیای ۴۷هزارمتر مربع مسیر هموار پیاده روی برای شهروندان
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 16 مهر 1398
 1. غلبه روشنایی ها بر تاریکی های تعاونی مهر ۷۱ محله ایثار ۴ فولادشهر
اخبار مر بوط به روز شنبه 20 مهر 1398
 1. آغاز عملیات محوطه سازی درون بلوکهای مسکونی واحدهای شرکت پی دیواره واقع در ناحیه دوم فولادشهر توسط شرکت عمران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 21 مهر 1398
 1. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای