آخرین بروزرسانی سه شنبه 21 آبان 1398
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
 1. عضو هییت مدیره شهرهای جدید کشور از فولادشهر بازدید کرد.
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
 1. مدیرجدیدپشتیبانی شرکت عمران معرفی شد
 2. عضوجدیدهیات مدیره شرکت عمران فولادشهرمعرفی شد.
 3. قابل توجه متقاضیان شرکت شن کش
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398
 1. فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
 1. کلنگ احداث مسجد و حسینیه سیدالشهدا بزمین زده شد.
 2. فراخوان انتخاب سرمایه گذار ان ، همراه با ارزیابی کیفی در شهر جدید فولادشهر
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398
 1. نمایشگاه جشنواره عکس طبیعت گردی نوروزی کارکنان شرکت عمران فولادشهر افتتاح شد.
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
 1. فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
 1. فراخوان انتخاب سرمایه گذار ان ، در شهر جدید فولادشهر
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
 1. بزودی تامین برق دایمی حوزه ۴ و ۵ فولادشهر حل خواهد شد.
 2. اطلاعیه مهم
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
 1. مناقصه عمومی انجام امور حمل ونقل وماموریت های اداری وایاب ذهاب کارکنان شرکت عمران شهر جدیدفولادشهر
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
 1. تودیع و معارفه مدیر املاک و حقوقی شرکت عمران برگزار شد